Ook voor jou

Nieuwe leden dienen een digitaal aanmeldingsformulier in te vullen dat door de ledenadministratie zal worden verwerkt.

Dat geldt ook voor het doorgeven van veranderingen en opzegging. Klik daarvoor op de naam van het formulier in onderstaande tabel. 

 

  

Formulier
Aanmelding
Mutaties
Opzegging

 

 

Huishoudelijk regelement
  1. Het verenigingsjaar loopt van l september tot en met 31 augustus van het jaar daarop.
  2. De financiële verplichtingen, zoals contributie, blijven een vol verenigingsjaar van kracht.
  3. Het (eventueel) beëindigen van het lidmaatschap en/of deelname aan de competitie dient schriftelijk te geschieden voor  l juni. Opzeggingen na die datum kunnen niet meer worden geaccepteerd omdat de vereniging dan voor u al financiële verplichtingen is aangegegaan.