Al 61jr ook voor jou

Het bestuur is onderverdeeld in een kern van voorzitter, secretaris en penningmeester dat wordt bijgestaan door de voorzitters van de technische en jeugdcommissie, de wedstrijd/scheidsrechter-coordinator, de ledenadministrator en de webmaster. Het kernbestuur vergadert gedurende het seizoen maandelijks. Het volledige bestuur schuift aan het begin, halverwege en aan het eind van het seizoen ook aan.

Voor de bereikbaarheidgegevens van de bestuursleden wordt verwezen naar de contactknop rechtsboven op de pagina.