Al 61jr ook voor jou

  •  Zorgt voor een betrouwbaar platform waarop de website draait.
  •  Maakt en onderhoudt de template van de website
  •  Ondersteunt de publicatie van nieuwe informatie op de site
  •  Controleert de betrouwbaarheid van de mailvoorziening van de vereniging en onderhoudt deze.
  •  Maakt regelmatig back-ups van de site en checkt deze op functionaliteit
  •  Onderhoudt de toegangsregeling voor het niet publieke deel van de site
  •  Ziet toe op de beveiliging van de site