Al 61jr ook voor jou

Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor de zaalwacht- tel- vlag- en scheidsrechter-indelingen en ook de wedstrijdballen bij thuiswedstrijden 

Ook worden vanuit deze positie verzoeken voor eventuele wijzigingen in het programma gecoordineerd.

Deze taak wordt vaak gecombineerd met die van de scheidsrechtercoordinatie

De scheidsrechterscoördinator draagt de verantwoording voor de arbitrage van de thuiswedstrijden in de 2e en 3e klasse en overige jeugdklassen. Dienovereenkomstig moet er voor gezorgd worden dat er scheidsrechters voor de thuiswedstrijden in genoemde klassen aangewezen worden.

Verder wordt van de coördinator verwacht dat wijzigingen in spelregels, NeVoBo-bijeenkomsten voor scheidsrechters en andere wetenswaardigheden doorgespeeld worden naar de scheidsrechters. Daarnaast moet er minimaal 1 maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd worden voor en met de scheidsrechters voor overleg en uitwisseling van ervaringen.

Deze taak wordt vaak uitgevoerd in combinatie met het wedstrijdsecretariaat.