Al 61jr ook voor jou

Volleybalvereniging Peize

Mutatieformulier

 Je hoeft alleen de velden die van toepassing zijn op jouw verandering in te vullen

Nieuwe straatnaam, huisnr, postcode en/of woonplaats
Nieuw telefoonnr zonder spaties
Nieuw email adres
Alleen nodig voor op je spelerskaart die nodig is als je competitie gaat spelen ter identificatie. Het gaat om een duidelijke foto van jezelf. Als je al een Nevobo spelerskaart hebt is dat niet meer nodig, lever die dan in bij de ledenadministratie LET OP MAX 1000KB
Intrekken regelt u via uw bank
Alleen nodig voor automatische incasso
Overige veranderingen of opmerkingen

Huishoudelijk reglement

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2. De financiële verplichtingen, zoals contributie, blijven een vol verenigingsjaar van kracht,
3. Het (eventueel) beëindigen van het lidmaatschap en/of deelname aan de competitie dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni.

Bankrekening NL61RABO0353105147 Aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond NeVoBo.