Al 61jr ook voor jou

Volleybalvereniging Peize

Opgaveformulier

Minderjarigen dienen dit in te laten vullen door hun ouders/voogd

 

De van u gevraagde gegevens worden door onze vereniging zorgvuldig behandeld. Meer details staan in onze privacyverklaring op de site, ook bereikbaar via onderstaande groen knop.

Privacyverklaring
Zonder akkoord kunnen we je helaas niet als lid registreren
man of vrouw
Straat en huisnr
Je telefoonnr zonder spaties
je email adres
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Selecteer het team waarin je wenst te spelen
Alleen nodig voor op je spelerskaart die nodig is als je competitie gaat spelen ter identificatie. Het gaat om een duidelijke foto van jezelf. Als je al een Nevobo spelerskaart hebt is dat niet meer nodig, lever die dan in bij de ledenadministratie LET OP MAX 1000KB
Alleen nodig indien akkoord voor automatische incasso
Gebruik beeldmateriaal
Ruimte voor extra opmerkingen

Huishoudelijk reglement

1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2. De financiële verplichtingen, zoals contributie, blijven een vol verenigingsjaar van kracht,
3. Het (eventueel) beëindigen van het lidmaatschap en/of deelname aan de competitie dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni.

Bankrekening NL61RABO0353105147 Aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond NeVoBo.