7 december 2023

Volleybalvereniging Peize

Opgaveformulier

Gebruik niet Opera als webbrowser in combinatie met dit formulier maar Safari, Chrome, Firefox of Egde

Minderjarigen dienen dit in te laten vullen door hun ouders/voogd

 

De van u gevraagde gegevens worden door onze vereniging zorgvuldig behandeld. Meer details staan in onze privacyverklaring op de site, ook bereikbaar via onderstaande knop.

Zonder akkoord kunnen we je helaas niet als lid registreren.
Je roepnaam volstaat
10 cijfers zonder spaties
Als je competitie gaat spelen wordt je ook lid van de NEVOBO en betaal je meer contributie zoals aangegeven op de site onder Vereniging/Contributie in het topmenu
Voor automatische incasso
Indien van toepassing
Straat en huisnr
Selecteer het team waarin je wenst te spelen
Nog geen bestand geselecteerd
Alleen nodig voor op je spelerskaart die nodig is als je competitie gaat spelen ter identificatie. Het gaat om een duidelijke foto van jezelf. Als je al een Nevobo spelerskaart hebt is dat niet meer nodig, lever die dan in bij de ledenadministratie LET OP MAX 1000KB
Beeldmateriaal van jou kan eventueel gebruikt worden voor promotie van onze sport via onze website.
Indien van toepassing
Ruimte voor extra opmerkingen

Huishoudelijk reglement

    1. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
    2. De financiële verplichtingen, zoals contributie, blijven een vol verenigingsjaar van kracht.
    3. Het (eventueel) beëindigen van het lidmaatschap en/of deelname aan de competitie dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni.
      Bankrekening NL61RABO0353105147 Aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond NeVoBo.